Meugang Bid’ah. Adakah yang berani mem-fatwa-kan bid’ah pelaksanaan Meugang dalam menyambut Penghulu Bulan, seperti fatwa bid’ah perayaan Maulid dalam menyambut Penghulu Alam?