“A MAN OF TEN AND TEN”

"A MAN OF TEN AND TEN." Sudah satu tahun. - Beu get akai, Beu malem, Beu kaya raya.
“A MAN OF TEN AND TEN.” Sudah satu tahun. – Beu get akai, Beu malem, Beu kaya raya.