Berfikir Secara Benar. Orang-orang berfikir kalau kami sangat bahagia. Kalau anda juga sampai berfikir demikian, maka cara berfikir anda sudah benar.