TEKNIK MENCIUM

TEKNIK MENCIUM. Salah satu teknik mencium yang perlu dikuasai adalah, mencium sampai mengeluarkan suara “Mmmmmmuah!!!”