“API DI LEMBAH SUCI”

API DI LEMBAH SUCI. Harus ada “api” yang kita hidupkan di awal pagi. Yang dengan itu kita bakar dunia sepanjang hari. “Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, “Hai Musa, Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa” (QS. Thaha: 11-12). – Foto by Amri Muksalmina, Dayah Sufimuda.

Next Post

KEKERAMATAN YANG DIMUSUHI

Wed Feb 20 , 2019
Kekeramatan […]

Kajian Lainnya

%d bloggers like this: