IDUL GHADIR

IDUL GHADIR (18 Dzulhijjah 10 H). Selamat hari kewalian dan kesempurnaan Alquran. Semoga spirit nubuwwah melalui para awliya Allah terus menyinari kita sampai akhir zaman. Alquran sebagai “teori suci” baru dikatakan sempurna manakala ia mampu melahirkan the leaders, “pribadi-pribadi maksum” paska kenabian (dalam berbagai terminologi disebut imam, wali mursyid, dsb). Itu yang membuat Alquran aktual sepanjang zaman, dimana teks tidak pernah terpisah dari orang. Sebab, Alquran (baca: Adz-dzikr) yang otentik wajib menyatu dalam dada seseorang. Yang dengan itu wajahnya memancarkan Karamah, sehingga tak pernah bisa ditiru (dikalahkan) syaitan.

Hadis Idul Ghadir turut diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Mustadrak Alhakim, Sunan At-Tirmidzi, Khashaish An-Nasai, Mafatih Ghaib imam Fakhrurrazi, Dur Mansur imam Jalaluddin Suyuthi, Sunan Ibnu Majah, Tarikh Ibnu Katsir, Fath Albari Ibnu Hajar, Mukaddimah Ibnu Khaldun, Sirr Alamin Abu Hamid Alghazali, dll.

Next Post

OBJEKTIFITAS SUFISME

Fri Aug 23 , 2019
Objektifitas […]

Kajian Lainnya