MAKMEUGANG DAN MAKRIFAT

image: “Makmeugang dan Makrifat”

MAKMEUGANG DAN MAKRIFAT. RELIGION is all about food and heart (QS. 106:4)