BINTANG KECIL

BINTANG KECIL. Bintang kecil//Di langit yang hitam//Ahmad satu//Menghias angkasa.